De Amerfoortse - de ondernemersverzekeraar De Amerfoortse - de ondernemersverzekeraar

Veelgestelde vragen

MIJN ONDERNEMERSPROFIEL

Wat is het OndernemersProfiel?
Wat is het OndernemersProfiel?
Een wetenschappelijk en beproefd instrument dat zorgt voor inzicht in uw persoonlijke ondernemerskwaliteiten en -denkstijlen. Vanaf de start zijn er al bijna 600.000 profielen gemaakt. Daardoor is veel inzicht ontstaan in de ondernemerskwaliteiten van ondernemers met en zonder personeel in diverse branches.
Wat kan het OndernemersProfiel voor mij betekenen?
Wat kan het OndernemersProfiel voor mij betekenen?
Een onderbouwd inzicht in uw sterke en minder sterke eigenschappen als ondernemer. Samen met uw coach bekijkt u hiermee de effecten op uzelf, uw omgeving, uw bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat. Vervolgens maakt u een plan voor verandering en verbetering. Daarbij is het uitgangspunt altijd: goed of fout bestaat niet en we richten ons op de ontwikkeling van uw sterke kwaliteiten. Want daar zit uw passie en uw persoonlijke meerwaarde voor uw bedrijf.
Wat als ik het OndernemersProfiel al eerder heb gemaakt?
Wat als ik het Ondernemersprofiel al eerder heb gemaakt?
U kunt het OndernemersProfiel nogmaals maken. De resultaten van beide profielen worden dan met elkaar vergeleken. Zo ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van uw persoonlijke ondernemerskwaliteiten en -denkstijlen. Of kies voor het BedrijfsProfiel.
Persoonlijke ontwikkeling?
Persoonlijke ontwikkeling?
Als ondernemers vanuit hun kracht en meerwaarde ondernemen, is ontwikkeling een natuurlijk proces. Waartoe dit leidt, bepaalt u zelf. Door het OndernemersProfiel eens per 2-3 jaar te maken, wordt uw persoonlijke ontwikkeling helder.
Voor wie is het bedoeld?
Voor wie is het bedoeld?
Voor iedere ondernemer (met of zonder personeel) die inzicht wil in de sterke en zwakke kanten van zijn ondernemerschap en de invloed hiervan op de dagelijkse bedrijfsvoering.

MIJN BEDRIJFSPROFIEL

Wat is het BedrijfsProfiel?
Wat is het BedrijfsProfiel?
Een beproefde analysemethode, gebaseerd op de jarenlange ervaring van OndernemenPlus met de begeleiding van duizenden MKB ondernemers. Het BedrijfsProfiel is een korte en krachtige analyse van de aandachts- en verbeterpunten in uw bedrijfsvoering. U start met een digitale vragenlijst.
Wat kan het BedrijfsProfiel voor mij betekenen?
Wat kan het BedrijfsProfiel voor mij betekenen?
Als ondernemer heeft u te maken met allerlei taken. U draagt de verantwoordelijkheid en u doet dit op uw eigen manier. Sommige zaken krijgen genoeg aandacht, sommige zaken niet. Uw voorkeuren, sterkten en zwakten als ondernemer, vertalen zich door in uw bedrijfsvoering. Logisch. Het BedrijfsProfiel en de rol van de coach, maken dit inzichtelijk. Hierdoor krijgt u een goed beeld van uw aandacht- en verbeterpunten. Daaruit ontstaat een plan van aanpak
Wat is het uitgangspunt voor de aanpak?
Wat is het uitgangspunt voor de aanpak?
Eigenlijk heel simpel: u kunt niet overal goed in zijn, maar alles heeft wel aandacht nodig. Door te bepalen welke taakgebieden passen bij uw ondernemerschap en welke niet, kunt u een plan maken. Daarbij staat voorop dat u het beste tot uw recht komt, als u doet waar u goed in bent. Zorg dat de andere zaken zo zijn georganiseerd, dat u uw tijd en energie kunt steken in uw specialiteit. Goed voor u, uw omgeving en uw bedrijf.
Voor wie is het bedoeld?
Voor wie is het bedoeld?
Voor iedere ondernemer (met of zonder personeel) die met plezier, focus en in balans wil ondernemen. Inzicht in uw aandachts- en verbeterpunten in de bedrijfsvoering en zicht op wat u graag wilt aanpakken, zorgen hiervoor.

ALGEMEEN

Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
U logt in op de site, maakt een account aan en vult een vragenlijst in. De uitkomsten krijgt u in een PDF rapport. De coach van OndernemenPlus analyseert de uitkomsten en licht ze toe in een persoonlijk gesprek.
Hoe lang duurt het invullen?
Hoe lang duurt het invullen?
U moet rekening houden met ongeveer 15-20 minuten.
Hoe lang blijft mijn toegangscode geldig?
Hoe lang blijft mijn toegangscode geldig?
8 weken na ontvangst van de persoonlijke toegangscode.
Waarom moet ik een account aanmaken?
Waarom moet ik een account aanmaken?
Omdat wij deze gegevens nodig hebben om vast te stellen dat u terecht gebruikmaakt van de persoonlijke code. Na controle kunnen wij u toegang geven tot het OndernemersProfiel of het BedrijfsProfiel.
Wat gebeurt er als de internetverbinding wordt verbroken?
Wat gebeurt er als de internetverbinding wordt verbroken?
U ontvangt dan een e-mailbericht met een activeringslink om opnieuw in te loggen. Daarna kunt u de vragen verder invullen vanwaar u was gebleven.
Wat gebeurt er als ik onderbreek/pauzeer?
Wat gebeurt er als ik onderbreek/pauzeer?
U ontvangt dan een e-mailbericht met een activeringslink om opnieuw in te loggen. Daarna kunt u de vragen verder invullen vanwaar u was gebleven.
Waarom zijn deze vragen nodig voor het OndernemersProfiel?
Waarom zijn deze vragen nodig voor het OndernemersProfiel?
Het OndernemersProfiel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het aantal en de aard van de vragen zijn op basis daarvan zorgvuldig samengesteld. Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten toe te lichten. En adviserende conclusies te trekken.
Wat is de toegevoegde waarde van de persoonlijke toelichting?
Wat is de toegevoegde waarde van de persoonlijke toelichting?
De uitkomsten van uw OndernemersProfiel of BedrijfsProfiel krijgen veel meer waarde als u ze inkleurt met uw persoonlijke verhaal. Dat gaat over uw bedrijfsactiviteiten en uw dagelijkse praktijk. Zo kan de coach het advies nog meer gericht afstemmen op u en uw bedrijf.
Wat is Mijn OndernemenPlus?
Wat is Mijn OndernemenPlus?
Mijn OndernemenPlus is de digitale werkomgeving van onze partner OndernemenPlus. Hier vindt u het OndernemersProfiel en het BedrijfsProfiel.

Onze partner

Contact De Amersfoortse

Inloggen

Heeft u al eerder een profiel gemaakt? Klik hier om in te loggen.